Program Czyste Powietrze – Skorzystaj z naszej pomocy

 

Firma ESG Sławomir Mieszczankin proponuje pomoc w wypełnianiu wniosków  i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotacje  lub pożyczkę w ramach Programu Czyste Powietrze.
Program  skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane z pośrednictwem  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Nazwa Maksymalna dotacja
– pomp ciepła powietrznych lub odbierające ciepło z gruntu lub wody 45.000,00 ZŁ
– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 15.000,00 ZŁ
– wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła 10.000,00 ZŁ
Zajmujemy się również instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznej 30.000,00 ZŁ

Uwaga :
Tylko w tym roku można jeszcze ubiegać się o dotację do zakupu i montażu urządzeń grzewczych w ramach programu rządowego Czyste Powietrze. Od roku 2020 takie dotacje zostaną wstrzymane dla domów w budowie.

Sprawdź nasze realizacje

Pompy ciepła>>   /  Rekuperacje >>

 

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Wszystkie montowane przez nas urządzenia spełniają wymogi techniczne zawarte w Programie.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Sprawdź szczegóły na Portalu Beneficjenta