POMPY CIEPŁA

Ogrzewanie przy pomocy pompy ciepła jest obecnie najbardziej ekonomicznym sposobem ogrzewania budynków. Wykorzystujemy tu bowiem naturalne ciepło niskotemperaturowe, zawarte w przyrodzie (w gruncie, w wodzie, lub w powietrzu). Koszt inwestycyjny jest wydatkiem jednorazowym, ponoszonym na początku inwestycji, a koszt eksploatacyjny jest kosztem stałym, ponoszonym przez wiele lat.

Pompa ciepła czerpie darmową energię ze środowiska naturalnego: gruntu, wody gruntowej i powietrza – są to dolne źródła ciepła. Następnie przekształca ją w ciepło grzewcze i dostarcza do domowej instalacji centralnego ogrzewania (górne źródło ciepła). W trakcie pracy zużywa jednak energię elektryczną, która służy do napędu sprężarki, czyli głównego elementu pompującego energię cieplną. Nowoczesne urządzenia otrzymują w optymalnych warunkach bardzo wysoką wartość COP, która wynosi w granicach 4,0. Oznacza to, że dzięki wkładowi jednego kilowata energii elektrycznej, uzyskujemy użytek energii cieplnej w wysokości ok. 4 kilowatów.

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie. Kupując pompę ciepła już od pierwszego dnia jej eksploatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.

Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
– zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
– zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %

Nasze realizacje

Świadczymy kompleksowe usługi instalatorskie na najwyższym poziomie.
Sprawdź ->

Grunt | Powietrze I Wymienniki Geotermalne | Zdalne sterowanie | Nasze realizacje