Oczyszczalnia

Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej. Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

NAJWIĘKSZE ZALETY BIOPURA

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009
Całkowicie zautomatyzowana praca
Trwały, ożebrowany zbiornik z PE
Małe gabaryty- tania i szybka instalacja
Brak konieczności dodawania biopreparatów
Niskie koszty eksploatacji
Niezawodność i atrakcyjna cena

JAK TO DZIAŁA
ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowejbiologicznej 1.
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowejbiologicznej 2.
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego.

Systemy centralnego odkurzania I Turbokominek