Czyszczenie i konserwacja instalacji

Czy zauważyłeś w swojej instalacji centralnego ogrzewania (np. podczas odpowietrzania) jedną z poniższych sytuacji ?

• występujący zapach siarkowodoru lub zgnilizny
szlamowatą, śliską wodę w instalacji
• niepokojąco wysoką ilość zanieczyszczeń w filtrach
• mocno zabrudzone przepływomierze w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego
grzejniki nie grzeją całą swoją powierzchnią
• wyraźny wzrost kosztów ogrzewania (spadek sprawności instalacji)

Jeżeli tak, to znaczy, że czas najwyższy zainteresować się stanem czystości Twojej instalacji. Objawy takie występują bardzo często w instalacjach niskotemperaturowych (ogrzewanie podłogowe), z otwartym naczyniem wzbiorczym oraz w długo nie uruchamianych instalacjach, a także pojawiać się może poza okresem grzewczym, gdzie przez kilka miesięcy woda  w instalacji nie przepływa (sprzyjając rozwojowi mikroorgamizmów i osadzaniu się zabrudzeń).

CZYSZCZENIE INSTALACJI

Zabrudzona instalacja bardzo często powoduje niekorzystne zjawiska, takie jak:

 • utrudniony przepływ wody, a tym samym wzrost zapotrzebowania mocy dla pomp obiegowych- wzrost dodatkowych kosztów eksploatacyjnych
 • generowanie różnego rodzaju hałasów, szumów, wynikających z zaburzeń przepływu przez instalację
 • nierówne nagrzewanie się powierzchni grzejnych, tym samym obniżenie komfortu temperaturowego
 • przy skażeniu biologicznym może wystąpić realne zagrożenie zdrowotne
 • utrudnione wskaźniki odbioru ciepła (spadek sprawności instalacji grzewczej), a tym samym wyraźny wzrost kosztów ogrzewania

Aby uniknąć powyższych problemów, zaleca się okresowe (najczęściej przed rozpoczęciem okresu grzewczego) czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania.
Nasza firma oferuje profesjonalne czyszczenie instalacji, zarówno c.o jak i wody pitnej, przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń oraz chemicznych środków czyszczących.

Zakres usługi:

 • Płukanie instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego oraz systemów grzewczych
 • Płukanie instalacji wody pitnej zgodnie z wymaganiami DIN 1988-2
 • Odkażanie instalacji wody pitnej – usuwanie legionneli.
 • Dwie szybkości płukania (impulsowe i długotrwałe płukanie)
 • Możliwa generowanie i wysyłanie protokołów przez bluetooth
 • Dla małych i dużych instalacji, dla rur do średnicy 2″ w poszczególnych sekcjach układu
 • Technologia z rynku niemieckiego
Przepłukanie instalacji grzewczych i instalacji wodociągowych wody pitnej

Przepłukiwanie instalacji grzewczych następuje w trzech etapach:
Pierwszy etap: Mechaniczne czyszczenie instalacji
Przeprowadzane za pośrednictwem mieszaniny wody i powietrza. Po zakończeniu tego etapu przewody rurowe są czyste. Operacja ta polega na usunięciu zanieczyszczeń powodujących spadek wydajności.
Drugi etap: Chemiczne czyszczenie instalacji
Etap czyszczenia chemicznego polega na wypłukaniu ew. resztkowych zanieczyszczeń chemicznych. Czyszczenie chemiczne spowalnia proces ponownego zanieczyszczania instalacji i jest niezbędnym krokiem przed konserwacją.
Trzeci etap: Konserwacja instalacji
Związki chemiczne tworzą na wewnętrznej powierzchni rury warstwę ochronną, gwarantując długotrwałą ochronę instalacji.
Dezynfekcja przewodów wody pitnej
Środek dezynfekcyjny ROPULS jest substancją odkażającą instalacje wody pitnej, bazującą na wodzie utlenionej. Środek ten nie zawiera chloru i jest bezzapachowy oraz może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów rur. Środek odkażający jest przeznaczony do przeprowadzania odkażania zgodnie
z DVGW arkusz W291.
Czyszczenie instalacji grzewczych z grzejnikami
Środek czyszczący ROPULS do instalacji grzewczych jest neutralną substancją chemiczną powodującą usuwanie typowych zanieczyszczeń występujących w instalacjach grzewczych z grzejnikami, takich jak osady i zaskorupienia. Substancja ta może zostać zastosowana w instalacjach wykonanych z dowolnych materiałów. Środek czyszczący ROPULS nie powinien znajdować się w systemie przez czas dłuższy niż 24 godziny.
Oczyszczanie instalacji ogrzewania podłogowego lub powierzchniowego
Środek czyszczący ROPULS do ogrzewań podłogowych jest neutralną substancją chemiczną powodującą usuwanie typowych zanieczyszczeń występujących w ogrzewaniach podłogowych /powierzchniowych, takich jak warstwy bakteryjne, bakterie oraz szlam. Substancja ta może zostać zastosowana w instalacjach wykonanych z dowolnych materiałów. Środek czyszczący ROPULS nie powinien znajdować się w systemie przez czas dłuższy niż 24 godziny.
Konserwacja instalacji grzewczych (grzejniki i ogrzewanie podłogowe / powierzchniowe)
Środek konserwacyjny ROPULS służy zapobieganiu korozji, tworzeniu się osadów oraz odgłosów kotłowych we wszelkich rodzajach wodnych instalacji grzewczych. Środek może zostać zastosowany w instalacjach wykonanych z dowolnego materiału, i w połączeniu zarówno z miękką, jak i twardą wodą. Mieszanina jest bezbarwna i nieszkodliwa, po opróżnieniu instalacji może zostać odprowadzona do kanalizacji wraz z wodą kotłową. Zastosowanie do instalacji wody pitnej jest zabronione.