Program Czyste Powietrze – Skorzystaj z naszej pomocy

 

Firma ESG Sławomir Mieszczankin proponuje pomoc w wypełnianiu wniosków  i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotacje  lub pożyczkę w ramach Programu Czyste Powietrze.
Program  skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane z pośrednictwem  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Nazwa Maksymalna dotacja
– pomp ciepła powietrznych lub odbierające ciepło z gruntu lub wody 45.000,00 ZŁ
– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 15.000,00 ZŁ
– wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła 10.000,00 ZŁ
Zajmujemy się również instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznej 30.000,00 ZŁ

Uwaga :
Tylko w tym roku można jeszcze ubiegać się o dotację do zakupu i montażu urządzeń grzewczych w ramach programu rządowego Czyste Powietrze. Od roku 2020 takie dotacje zostaną wstrzymane dla domów w budowie.

Sprawdź nasze realizacje

Pompy ciepła>>   /  Rekuperacje >>

 

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Wszystkie montowane przez nas urządzenia spełniają wymogi techniczne zawarte w Programie.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Sprawdź szczegóły na Portalu Beneficjenta

 

STOP SMOG, czyli co możemy zrobić?
Kampania z pompami ciepła i wentylacją z rekuperacją do Twojego domu
Zobacz więcej "STOP SMOG, czyli co możemy zrobić?"
Rekuperacja – zasada działania
Obecnie budowane domy charakteryzują się wysoką energooszczędnością wynikającą z lepszej jakości stosowanych materiałów, z dbałości o odpowiednią...
Zobacz więcej "Rekuperacja – zasada działania"
Jak działa pompa ciepła?
Zasada działania pompy ciepła opiera się na odwróconej pracy lodówki. Urządzenie uzyskuje energię z zewnątrz i następnie...
Zobacz więcej "Jak działa pompa ciepła?"

Fotowoltaika – Energia promieni słonecznych

Choć koszty wytworzenia energii ze Słońca nadal przewyższają koszty pozyskiwania energii ze źródeł „tradycyjnych”, to jednak fotowoltaika przeżywa obecnie dynamiczny rozwój. Wynika to nie tylko z powszechności występowania promieniowania słonecznego, ale i wzrostu znaczenia ekologicznych aspektów pozyskiwania energii. Energia promieni słonecznych to tani sposób pozyskiwania energii elektrycznej, który nie szkodząc środowisku naturalnemu, znacznie obniża koszty związane z zapotrzebowaniem na prąd elektryczny.

Fotowoltaika pomaga zasilać w energię elektryczną domy jednorodzinne i obiekty przemysłowe, punkty oświetleniowe (przydomowe, uliczne, parkingowe), systemy używane w monitoringu, układy grzewcze i rejestratory. Dzięki fotowoltaice możliwe jest także ładowanie akumulatorów w urządzeniach przenośnych, czy środkach transportu. Coraz powszechniej wykorzystuje się ją w gadżetach oraz do zasilania małych urządzeń. W budownictwie dąży się do integracji systemów PV z budynkiem. Pojawiają się dachówki fotowoltaiczne, markizy czy transparentne moduły wykorzystywane w zadaszeniach.

 Uwaga: Dzięki zmianom, które weszły po 1 stycznia 2019 roku montaż instalacji fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej opłacalny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia, osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak również według podatku liniowego oraz ryczałtu. 

Fotowoltaika (w skrócie PV)
oznacza elektryczność wytworzoną z promieniowania słonecznego. Jej początki sięgają XIX w, kiedy Antoine Cesar Becquerel zaobserwował efekt powstawania siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania słonecznego. Zjawisko długo pozostawało niewyjaśnione, aż do roku 1905, w którym efekt fotoelektryczny opisał szerzej Albert Einstein. Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne datuje się na rok 1883. Było wykonane z półprzewodnikowego selenu z cienką warstwą złota i pomimo jego niewielkiej sprawności (1%), był to znaczący krok dla rozwoju technologii solarnej. Moduły, którymi dysponujemy dzisiaj, są o niebo lepsze od tych sprzed blisko 150 lat! Spełniają najwyższe wymogi jakościowe, odznaczają się wysoką sprawnością i długą gwarancją.

Czytaj więcej →

Nasze realizacje

Nasze realizacje Działając na rynku instalacyjnym od 1985 roku, zyskaliśmy zaufanie wielu Klientów. Opierając się na zdobytym przez lata doświadczeniu, świadczymy kompleksowe usługi instalatorskie na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowany zespół, uczestniczący w licznych szkoleniach, sprawia, że oferujemy naszym Klientom najnowsze technologie i praktyczne rozwiązania. Poznaj nasze realizacje.
Fotowoltaika
Specjalizujemy się w opracowaniu indywidualnych rozwiązań w zakresie tworzenia instalacji fotowoltaicznych "pod...
Czytaj więcej "Fotowoltaika"
Pompy ciepła gruntowe i powietrzne
Instalacja realizowana w nowym biurowcu WFOŚ w Koszalinie. Maszynownia - Pompy ciepła...
Czytaj więcej "Pompy ciepła gruntowe i powietrzne"
Ogrzewanie powierzchni
Stropy grzewczo-chłodzące biurowiec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Koszalin
Czytaj więcej "Ogrzewanie powierzchni"